Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV obce Cetechovice zrušující poplatek z pobytu 01.12.2022
OZV o místním poplatku z pobytu 10.03.2022
OZV č. 4 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 07.01.2022
OZV č. 3 2021 o stanovení obecného systému odpadového hospodářství final 01.01.2022
OZV č. 1 / 2021 zrušující OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01. 05. 2021
OZV č. 2 / 2021 pohyb psů na veřejném prostranství 01. 05.2021
OZV 6/2019 o místním poplatku ze psů 01. 01. 2020
 OZV 5/2019 o místním poplatku za komunální odpad    01. 01. 2020
OZV 4/2019 o stanovení systému shromažďování komunálního odpadu 01. 01. 2020
OZV 3/2019 o stanovení společného školského obvodu MŠ 23. 10. 2019
OZV 2/2019 o stanovení společného školského obvodu ZŠ 20. 09. 2019

OZV -  Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu

23. 06. 2019

Nařízení č. 1/2014 o zákazu podomního prodeje

24. 02. 2014
OZV - Obecně závazná vyhláška č. 2-2010 za užívání veřejného prostranství 01. 01. 2011

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech