Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace > Dotace životní prostření a EU

Dotace životní prostření a EU

OPERACNI PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Provodu, Fond soudržnosti vzduch vzduch a přírodu
Kompostéry pro obec Cetechovice
Projekt, realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií -Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 21,5 t/rok.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 717 832 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 610 157 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 35 891 Kč (5 %) a příspěvek obce Cetechovice 71 784 Kč (10 %).
Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Příjemce dotace: Obec Cetechovice

OPERACNI PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ