Drobečková navigace

Úvod > Historie

Zajímavosti a historie

Katastr obce činí 748 ha, z toho je 454 ha zemědělská půda,  255,5 ha lesů, 2,3 ha vodní plochy a 7,3 ha zastavěné plochy. Ostatní plocha činí 29 ha. Obec má celkem 226 obyvatel, 70 obydlených domů, 37 rekreačních domů, 5 chat a 2 neobydlené domy Cetechovice jsou jedna z nestarších obcí okresu Kroměříž. První dochované zmínky jsou z r. 1131.
Obec byla několikrát prodána – celkem 36x. Nejstarší písemná zpráva o tvrzi, která stála v místě nynějšího zámku, je z r. 1482. Byla asi vodní tvrzí a patřila Janovským ze Strabenic.
Další významnější majitelé, kteří se v průběhu staletí vystřídali byli: Kokorští z Kokor, Páni z Víckova, Zástřizlové, Krčmové z Koněpas, Osečtí z Oseka, hrabě Rottal, Ledeničtí z Ledenic a Říkovští z Dobrčic.

 

údolí

Studýnka Panny Marie

 

Pečeť

 

Jednalo se o panství malé, dlouho zanedbané, které po celou dobu své existence střídalo různé majitele z řad převážně nižší šlechty.

V roce 1912 majitel Střílek, hrabě Albert Herberstein musel celé panství pro tísnivé finanční poměry prodat. Koupila je Pozemková banka v Praze a ta 1. července 1912 prodala velkostatek Cetechovice i se zámkem Josefu Šimonovi. Šimonova rodina obhospo-dařovala majetek až do roku 1948, kdy byl znárodněn. Po zlomu režimu byl v 90. letech majetek v rámci restituce opět navrácen rodině Šimonově.

 

historické foto

Příroda

V katastru obce jsou ložiska vápence (prognózní zdroj), kamene drceného a kamene štěpného. Těžil se zde i mramor, který byl velmi kvalitní a používal se na chrámové sloupy. Odtud název místní skály (na fotografii) – Mramůrka. Les

Mramor se zde začal těžit již v r. 1680 italskými dělníky. Olomoucký biskup tehdy dal z tohoto mramoru dělat portály v kroměřížském zámku a všechny veřeje u jeho dveří. Z cetechovského mramoru byly také udělány některé oltáře pro olomoucký dóm, pro kostel Sv. Jakuba v Brně, na Sv. Kopečku u Olomouce v Dubu a mnoho vlašských krbů pro šlechtické domy ve Vídni. Byli z něj také vytesány sochy a ballustráda pro hřbitov ve Střílkách.

Singulární les – daroval jej majitel, tehdejší hrabě, občanům do č.p. 90. Bylo to v 17. století, kdy vesnici zastihl mor, všichni vymřeli a hrabě potřeboval lidi na
práci. Měsíce jezdil po okolí a sbíral sedláky i nevolníky, nové osadníky, pro své panství. Byli to lidé převážně z Valaška a od té doby se zde zachovaly některé prvky valašského nářečí.

 

Zimní stíny

Zima v Cetechovicích

  • Silvestrovská zábava
  • Dětský karneval
  • Velikonoční mrskačka – Mrskůt
  • Hodkový výlet
  • Mikulášská nadílka
  • Ostatky – vodění medvěda

 

historické foto

historické foto

historické foto

historické foto

Likování nevěsty a ženicha v 60. letech (všichni svatebčané se museli vykoupit). Na bílém ubrusu je připevněna likovací (zatahovací) stuha, která se roztahovala před svatebním průvodem přes cestu. Z vybraných peněz se novomanželům koupil svatební dar.

 

Chodění s májkem z r. 1970.

Hodová zábava před vinárnou (1960)

historické foto

historické foto

V období před Velikonocemi je smrtná neděle, kdy děti chodily po domech, říkaly říkanky a dostávaly výslužku. Zpívaly:

"Smrtná neděla, kam ses poděla.
Děla jsem seděla, děla jsem seděla svatému Jiří,
aby mně otevřel do ráje dveři.
Svatý Jiří vstává, zem odmyká
aby tráva růstla, travička zelená,
růžička červená, fiala modrá."

Ukázky z výstavy nejstarších starožitností občanů Cetechovic

 

historické foto

historické foto

historické foto

historické foto
Hrníček, který přinesl voják svému děvčeti z první dovolené roku 1915

  • 1996 provedena rekonstrukce nízkého napětí po celé obci 
  • 1997 provedena kabelizace SPT Telecom
  • 1998 rekonstrukce a úprava místního hřbitova
  • 1999 plynofikace obce.

 

Charitativní domov, postavený na místě bývalé Hospody "U Vaďurů"

Na místě dnešního Charitativního domu stávala Hospoda "U Vaďurů"

historické foto

historické foto